Egnshistorisk Arkiv i Vinderup

Gå i historiens spor

Vinderup Egnshistoriske Arkiv står for at indsamle og bevare kildemateriale. Det kan være dokumenter, billeder, protokoller og småting fra private, foreninger og virksomheder fra den tidligere Vinderup Kommune.

Arkivet hører under Holstebro Museum, og kan være behjælpelig med besvarelse af spørgsmål. Arkivet opbevarer blandt andet bøger, avisudklip, kortmateriale, arkivalier og fotografier.

 

Opdateret af:
VisitNordvestkysten, Holstebro info@visitnordvestkysten.dk
VisitNordvestkysten, Holstebro