Genforeningsmindet Harreby

Gå i historiens spor

Genforeningsstenen er i mørkegrå granit, og den blev ”importeret” fra Asbo nord for Vejen. Den blev sat i 1923, doneret af den lokale gårdejer Johannes Kloppenborg, der selv havde mærket det prøjsiske styres regler.

Det er grænsesten 22, 28, 30 og 31, der står ved genforeningsmindet. Grænsestenene stammer fra den fysiske afmærkning af Kongeågrænsen fra 1864 til 1920. Der var i alt 128 grænsesten som disse. I vinteren 1864-65 blev der langs den nye grænse ved Kongeåen sat 128 hvide træpæle med numre. Nr. 1 stod ved Vester Vedsted i vest og nr. 128 ved Hejlsminde ved Lillebæltkysten. I 1891 blev de skiftet ud med lidt mere solide og holdbare granitsten, hvori der var indhugget et nummer og bogstaverne Kr. Dm for Kongeriget Danmark mod den danske side og Kr. Pr. for Kongeriget Preussen på den tyske side. 

Genforeningsstenen i Harreby og mindepladsen omkring den vedligeholdes af lokale ildsjæle.

Opdateret af:
VisitVejen turisme@udviklingvejen.dk
VisitVejen

  • Genforeningsmindet Harreby
  • Ved Harrebyvej 11
    6630 Rødding
  • Tlf. (+45)