Genforeningsrundkørslen

Gå i historiens spor

Hvor den ældgamle Vej 32 krydser vej 403 mellem Vejen og Jels - i rundkørslen ved Skodborghus - er der midt i rundkørlsen lavet et genforeningsmindesmærke. Rundkørslen ligger få hundrede meter fra Kongeåen, der i flere historiske perioder har været told- eller statsgrænse. Senest fra 1684 til 1920, hvor Hertugdømmet Slesvig, som Sønderjylland var den nordlige del af, kom under Preussen frem til Genforeningen i 1920.

Midten af rundkørslen er udformet, så det forestiller Kongeåen og dens bredder samt et broelement, der symboliserer, at de to sider rækker mod hinanden og i fællesskab danner bro. På midterøens kantsten er teksten 'Genforeningen 1920' indgraveret. Fortællingen understreges af blålige urter i 'Kongeåen' samt af lyssætning på broen og nedlejret, svag blålig belysning i 'åen'.

Opdateret af:
VisitVejen turisme@udviklingvejen.dk
VisitVejen

  • Genforeningsrundkørslen
  • Haderslevvej / Kongeåvej
    6600 Vejen