Jættestuen ved Arnager

Gå i historiens spor

Lille jættestue fra yngre stenalder.
Fra Søndre Landevej drejes mod Arnager ad Arnagervej. Ved P-plads kort før Arnager fører en sti hen til jættestuen.
Foto Finn Hansen

Opdateret af:
Destination Bornholm info@bornholm.info
Destination Bornholm