Munkemose - park i Odense centrum

Gå i historiens spor

I 1881 købte Odense Kommune arealet af Munke Mølles fabrikker, fordi man ønskede at friholde området for bebyggelse. Det var et lavtliggende mose- og engområde, som delvist blev anvendt til græsning og høslæt. Området blev tit oversvømmet af åen om vinteren og brugt som skøjtebane.

I 1912 tilbød frøgrosserer Chr. Dæhnfeldt at betale 2/3 af anlægsudgifterne til et parkanlæg og kontaktede gartneren Edv. Glæsel og bad ham udarbejde planer og overslag.

I dag anvendes Munkemose hovedsageligt til spontant friluftsliv, dog undtaget faste traditioner som 1. maj-arrangementer og sidste skoledag.

Legepladsen i Munkemose for de mindre børn er særlig populær. Her er en række kendte små naturelementer som fugle, fisk, åkandeblade og sommerfugle gjort store og kan bruges som elementer i legen. Det er også i denne park at du finder Odense Aafart med turbåde, vandcykler og kanoer, Nelle's Coffee, og Saabyes Stryg, en fisketrappe anlagt i 2008 til glæde for gæster i parken og fiskelivet i åen.
Når du går en tur i Munkemose Park vil du også få øje på nogle af Odenses mange, smukke skulpturer, som f.eks. De vilde Svaner, Havfruen og Havhesten.

Opdateret af:
VisitOdense joan@visitodense.com
VisitOdense

  • Munkemose - park i Odense centrum
  • Munke Mose
    5000 Odense C