Museum Ovartaci

Gå i historiens spor

Museet er ved at flytte og er lukket indtil 2023.

Grundstenene i Museum Ovartaci er to samlinger, der begge har rødder tilbage i historien – dels en psykiatrihistorisk samling af adskillige effekter fra det første psykiatriske hospital i Danmark fra 1852 og frem til i dag, og dels en omfattende kunstsamling af værker, skabt af mennesker med psykiske diagnoser.

Unikt indblik i psykiatrien

Museet er et unikt museum, der samlet giver et indblik i kunsten og det menneskelige sind. Emner og kunstneres personlige historier åbner i udstillingerne for nye perspektiver og dialoger. Kunstværker sættes i spil med psykiatrihistorien, og det giver nye oplevelser af kunsten, et indblik i psykisk sygdom på nye måder og et modspil til eksisterende fordomme om mødet med mennesker med en psykisk lidelse.

Nationalt og internationalt udgør Museets omfattende og unikke kunstsamling en vigtig brik på den samlede kunstscene og i kunsthistorien.

Overtossen Ovartaci

Centralt i museet står kunstneren Ovartaci, der med sin 56 år lange indlæggelse og sin helt særegne kunst er indbegrebet af såvel institutionen og historien som friheden i at kunne udtrykke sig gennem kunsten. Ovartaci blev født i Ebeltoft og egentlig døbt Louis Marcussen, han fandt selv på navnet Ovartaci – som en omskrivelse af 'Overtosse'.

Ovartaci slår på alle måder igennem med sin kunst, ikke fordi han var psykiatrisk patient eller aparte, men på grund af den uafviselige styrke og kunstneriske kvalitet, man finder i hans kunstneriske arbejder.

Museet driver endvidere kreative værksteder, et rammeværksted og en museumscafé og tilbyder Børn og Unge-aktiviteter.

#ovartaci #visitaarhus #visitaarhusregionen

Opdateret af:
VisitAarhus info@visitaarhus.com
VisitAarhus