Sømærke ved Haurvig

Gå i historiens spor

Historiske markante sømærker langs den jyske vestkyst.

Sømærkerne eller båkerne langs den jyske vestkyst er høje, skulpturelle, trebenede trækonstruktioner, der stammer fra 1884-85 og indgår i et samlet system af sømærker, som det daværende Kyst og Klitvæsen rejste for at forbedre søsikkerheden.

Af de oprindeligt 23 sømærker blev de tilbageblevne 11 båker i Gl. Skagen, Løkken, Vigsø, Thorup, Stenbjerg, Vedersø Klit, Husby Klit, Årgab, Havrvig, Kærgård og Ringebjerge fredet af Skov- og Naturstyrelsen i 1997.

Sømærkerne er op til 12 meter høje og "hovederne" kan være en cirkel, en trekant, en firkant eller en anden letgenkendelig figur, der alle var indtegnet som signaturer på søkortene, så navigatørerne kunne bestemme skibenes nøjagtige positioner.

Båkerne har ikke længere nogen søfartsmæssig funktion, men anses sammen med redningsstationerne for vigtige kulturhistoriske og arkitektoniske kendetegn i det vestjyske kystlandskab.

Navnet ”båke” er afledt at det tyske ”Baken” eller ”Bavn”, der i Middelalderen var betegnelsen for en stabel brænde, antændt som signalbål på et højtliggende sted.

Havrvig Båke

Holmslands Klit

9 km syd for Hvide Sande.

Pos. 55°55´5,68´´N 8°9´39,85´´Ø

Højde 11 meter

Rejst 1884.

Fredet 1998.

En meget synlig og markant båke tæt på hovedvej 181 langs Holmsland Klit. En P-plads ved klitten og båken giver nem adgang til toppen og kig under det 11 meter høje, nymalede sømærke.

 

Kilder:

https://www.aldus.dk/fanoe/kaaver/jyllands-baaker.html

http://www.baken-net.de/index6.htm

Opdateret af:
VisitVesterhavet turist@visitvesterhavet.dk
VisitVesterhavet

  • Sømærke ved Haurvig
  • Sønder Klitvej 140
    6960 Hvide Sande
  • Tlf. (+45)