Visby Kirke

Gå i historiens spor

Kirken består af romansk skib og kor samt våbenhus fra o. 1880. Korets tilmurede østvindue er det eneste bevarede. Det lave vindue i sydsiden sidder i den ellers tilmurede syddør. Kirken består af romansk skib og kor samt våbenhus fra o. 1880. Korets tilmurede østvindue er det eneste bevarede. Det lave vindue i sydsiden sidder i den ellers tilmurede syddør. Klokken er er støbt af P.P. Meilstrup, Randers, i 1849. Den hænger i en klokkestabel på østgavlen. Visby kirke er oprindelig indviet til Johannes Døber. Den var i privateje fra 1711, indtil den overgik til selveje i 1912. Korbuen har uens profilerede kragsten. Bueslaget er ommuret med mursten. Loftet er bjælker og brædder. Bænkene er fornyet 1932, idet man brugte de få gamle bænke som forbillede. Lås fra 1700-tallet på indgangsdør. Alterbordet er opført af granitkvadre. Bordpladen er en monolitplade med en skråkant, der løber hele vejen rundt. Det tyder på, at alterbordet oprindeligt har været fritstående. I bordpladen findes en helgengrav. Alterbordet har tidligere været dækket af et panel med malerier af bl.a. Opstandelsen fra o. 1600. Døbefonten er af thybo-type. På fodens vestside findes et ligearmet kors. Dåbsfadet er af nyere dato. Prædikestolen er fra 1627 og udført af samme snedker som altertavlen. Både underbaldakin, opgang og lydhimmel er samtidige med prædikestolen. I 1932 fjernedes et lag egetræsmaling og en bemaling fra o. 1840, inden man kom ind til den oprindelige staffering. Korbuekrucifix fra 1450-1500. Den tovsnoede tornekrone er typisk for denne periode. Stafferingen er fra 1700-tallet. Det har tidligere været anbragt i korbuen på en tværbjælke, der bar indskriften: »See det Guds Lam, som bær og borttager Verdens Synder, Anno 1703, Joh. 1,28 og 29«. Kistepladen er ophængt på skibets nordvæg længst mod vest. 

Bænkene er fornyet i 1932 med de gamle bænke som forbillede. Enkelte af de gamle bænke er blevet sammenstillet i kirkens norvestlige hjørne. De er fra 1590-1600 med bemaling fra 1721. Bænken, der står ved siden af, er fra 1700-tallet. Ryglænet er fint profileret på bagsiden. Det tyder på, at den har været beregnet til at stå frit. Et regnskab fra 1701 udviser en udgift til reparation af en skriftestol, som ikke længere findes. Jernbeslået pengeblok fra 1700-tallet. 

Gravsten fra o. 1625 over Mads Andersen (Matthias Andreæ). Teksten er på latin. Der står blandt andet: »Sognepræst for Visby og Heltbur, Provst i Hassing Herred; død (2. febr.) 16(36) med sine to hustruer, Anna Christensdatter og hendes fire smådøtre, som alle døde af pest i juli måned 1602, og Maria, datter af Aalborgborgeren Niels Holm, død 16… Phil. 3.» Øverst midt for ses den opstandne. I hjørnerne de fire evangelister. Langs siderne joniske pilastre. Nederst er der tre våbenskjolde. Det midterste med en fugl er præstens skjold. De to med Jesus-monogrammer (IHS) er hustruens. Stenen har ligget i gulvet i koret, hvad den da også bærer præg af.

Lillian Risum, Sognepræst (kbf)

Lethsvej 9
7755 Bedsted Thy

97 95 11 33

Opdateret af:
VisitNordvestkysten, Thy info@visitnordvestkysten.dk
VisitNordvestkysten, Thy