Arup Kirke

Gå i historiens spor

Arup Kirke består af romansk skib og kor opført af granitkvadre. Ingen af de oprindelige vinduer er bevaret. Derimod er der bevaret spor af alle tre vinduer i koret.

Ifølge en indskrift på alterkalken fra 1505 er kirken indviet til Sankt Morten. Kirken var i privateje fra 1723, til den blev selvejende den 1. juli 1913. 

Klokken er fra o. 1300. 

Altertavlen, der er af lutheransk fløjtype, er fra årene 1580-90. På altertavlens fløje ses til venstre Moses, der står med lovens to tavler. 

Disk, kande og oblatæske er fra 1800-tallet. 

Der findes et glat dåbsfad af messing fra 1862.

Kirkeskibet er den tremastede bark »Neptun«. Det er bygget af H. Flyvholm og skænket af sognets beboere i 1941. 

Tavlen hænger i skibets vestende på nordvæggen.

Fattigblokken er fra 1700-tallet.

Arup Kirke blev ramt af jordskælv den 3. april 1841, og tårnet slog revner.

 

Opdateret af:
VisitNordvestkysten, Thy info@visitnordvestkysten.dk
VisitNordvestkysten, Thy