Blåbjerg Stenen

Gå i historiens spor

I perioden 1869-1890 blev Blåbjerg Plantage plantet. Som tak rejste befolkningen derfor en granitsten til ære for Kammerherre Thyge de Thygesens store arbejde med beplantningen af plantagen. Stenen skulle være af bornholmsk granit, som blev sejlet fra Bornholm til Esbjerg, og derfra fragtet med hestevogn til Blaabjerg Klit.

På forsiden af stenen er der indhugget ”Klitinspektør Kammerherre Thyge de Thygesen (1806-1905) ledede Klittens Beplantning i fireogfyrretyve Aar”.På bagsiden af stenen står der: ”Hvor der er vilje, er der vej”.

Selve klitten er 64 m høj, og er en morænebakke dækket af sand. Fra toppen af klitten er der en unik udsigt over området, og i klart vejr skulle man kunne se 21 kirker, herunder Ribe Domkirke. Klitten har i fordums tid været brugt som baunehøj og sømærke.

Man plantede Blåbjerg plantage for at dæmpe sandflugten. Selve plantagen er ca. 1.800 tdr., og består af et stort dyreliv.

Opdateret af:
VisitVesterhavet turist@visitvesterhavet.dk
VisitVesterhavet

  • Blåbjerg Stenen
  • Himmelvejen
    6854 Henne