Bøgsted Rende - Formidlingspunkt i Nationalpark Thy

Gå i historiens spor

De første træer i området er plantet sidst i 1800-tallet og veksler mellem bjergfyr, egekrat, ædelgraner og østrigske fyr, som har fat i den gode lerjord dybt under sandet.

Bøgsted Rende ligger ved havet og tæt ved Kystvejen og cykelstien ”Vestkystruten”, Nationalcykelrute nr. 1.

Sømærket - båken
Følg med stien op til båken, det høje sømærke, som hæver sig højt over bevoksningen.

Den rødmalede båke bygget af kraftige jerndragere og tømmer, har timeglasformet top. Den blev bygget i 1884-85 og fungerede som pejlemærke for de søfarende.

Båkerne langs den jyske vestkyst blev udformet med individuelle former, så man kunne identificere dem i forhold til søkortet, hvor båkerne var tegnet ind. Derudefra kunne man bestemme sin position - naturligvis vis kun i dagslys.

Ny teknologi har gjort båkerne overflødige, men de er fredede og står som store skulpturer i klitlandskabet.

Opdateret af:
VisitNordvestkysten, Thy info@visitnordvestkysten.dk
VisitNordvestkysten, Thy