Brande Museum

Gå i historiens spor

Brande Museum giver et fantastisk indblik i tidligere tiders bonde-kultur. Her findes rokke og andre redskaber til den tekstil-husflid, der supplerede de små landbrugs indtægter. Brande Museum har også en enestående samling af klædningsstykker fra egnen samt af redskaber og flinteøkser fra stenalderkulturen ved Skjern Å.

Ligeledes rummer Brande Museum en interessant våbensamling samt en unik møntsamling med mønter tilbage til Harald Blåtands tid.

Museet er lukket fra 1. juli 2019, men genåbner i nye lokaler i 2020. 

Opdateret af:
VisitHerning mail@visitherning.com
VisitHerning

  • Brande Museum

  • 7330 Brande