Brødmosen

Gå i historiens spor


Brødmosen er i dag et fint lille åndehul og naturområde i et boligområde, men området var i stenalderen en del af en vidt forgrenet fjord. I takt med landhævningen er fjordsystemet blevet til det moseområde, som nu ligger mellem Greve og Solrød Kommune. 

Under anden verdenskrig gravede man tørv i Brødmosen, da der var knaphed på kul og olie. Tørvegravningen har efterladt et varieret landskab med mange små søer og fugtige områder. Man kan nu opleve et rigt plante- og dyreliv med blandt andet rådyr, ræve, nattergale, salamandere, frøer og tudser.

Opdateret af:
VisitGreve erhvervschef@greve.dk
VisitGreve

  • Brødmosen
  • Sønderholmsvej
    2670 Greve