Dalgasstenen

Gå i historiens spor

Dalgas var dansk ingeniørofficer og pionér inden for opdyrkningen af den jyske hede. Han havde som ansat i vejvæsenet bl.a. forestået bygningen af hovedlandevejen Viborg-Holstebro. Her havde han fået blik for de muligheder, som en storstilet hedeopdyrkning ville indebære.

I Dalgas' person forenedes udstråling, faglig dygtighed og organisatorisk snilde, og som skribent og folketaler blev han en af de mest kendte skikkelser i sin samtid, en national myte.

Opdateret af:
VisitHerning mail@visitherning.com
VisitHerning

  • Dalgasstenen
  • Brande
    7330 Brande