Ebdrup Kirke

Gå i historiens spor

Kirken hørt i mange år til Gl. Ryomgård, og har i tidens løb været igennem mange ejere, indtil flere indbyggere købte kirken i 1824.

Kirken er oprindelig bygget som kor og skib i romansk stil. Byggematerialerne er rå og kløvede kampesten sat op i kalkmørtel. Karakteristisk for kirken er de tilhugne kvadresten som markerer bygningens hjørner.

Det lille tårn er åbent mod vest(styltetårn). Årstallet 1786 markerer en istandsættelse. Klokken er ældre og bærer inskriptionen:

Våbenhuset er opført sidst i 1700-tallet og har indmuret 3 rundbuede, romanske vinduesoverliggere og en middelalderlig ligsten med indhugget kors.


Opdateret af:
VisitAarhus info@visitaarhus.com
VisitAarhus