Fredericia Vold

Gå i historiens spor

I Fredericia findes et af Nordeuropas største og mest velbevarede voldanlæg med bastioner, raveliner, voldgrave og kanoner. Oplev det mægtige fæstningsværk, der i dag er en fredelig og smuk ramme om Fredericia midtby. 
Fredericia Vold er en grøn oase med et rigt natur- og dyreliv. En vandretur rundt på Volden byder både på højtbeliggende udsigtspunkter, hvor du kan se fæstningsværket og hele Fredericia by, gamle træer, voldgrave og en fantastisk udsigt over Lillebælt. 

Oplev Volden
På Volden Fredericia findes et stort netværk af stier - samlet er der hele 18 km. Du gå op og ned fra Volden flere steder, da der er mange stier til og fra voldanlægget. Stierne ligger på flere niveauer fra den øverste voldkrone og ned til voldgravene. 
Under 'link til kort' nedenfor, kan du se et ruteforslag, som tager dig forbi nogle af Voldens seværdigheder. På Volden er der borde og bænke fordelt rundt ved stierne. Volden Fredericia går helt om til Østerstrand, så turen i det grønne kan let kombineres med havudsigt og sand mellem tæerne. 

Parkeringsmuligheder findes hele vejen langs indersiden af Volden, samt i midtbyen. Fra parkeringspladsen Norgesgade Nord, parkeringen langs Øster Voldgade eller p-pladserne ved Landsoldatpladsen, har du ikke langt til Volden. 

VisitFredericia arrangerer året rundt guidede ture på voldanlægget - book plads på en af de planlagte ture, eller bestil en privat rundvisning. 

Fredericia Volds historie
Volden er oprindeligt opført for at styrke landets forsvar i en tid med meget krig og uro i Europa. Fæstningen blev grundlagt i 1650 og volden blev bygget med skovl og trillebør af bønder, soldater og straffefanger.

Ved udfaldet i Fredericia 6. juli 1849 stormede danske styrker ud gennem voldens porte midt om natten og angreb de belejrende styrker fra Slesvig-Holsten. Den samlede danske angrebsmanøvre op til udfaldet opfattes stadig i dag som en militærstrategisk genistreg. Udfaldet fra Fredericia resulterede i en af de vigtigste sejre i dansk krigshistorie. 

Fredericia er en af de meget få danske byer, der er anlagt som en fæstningsby uden en forudgående bydannelse på stedet.
Fæstningens voldlinje mod landsiden er omkring 1.800 m lang. Ud mod vandsiderne opførte man Øster Vold og Søndre Vold på hver 1.400 m. Disse to voldstrækninger var mindre bastante end strækningen mod land. Fæstningens samlede omkreds var på 4.600 m. Forsvarsværkerne med voldgrav optog et areal på ca. 100 ha, og byens areal inden for voldene var på 103 ha. 
I dag er volden noget mindre. Særligt Søndre Vold har måttet vige pladsen for havnen. Øster Vold kan man stadig opleve på strækningen fra Kastellet forbi Østerstrand og hen mod Kongens Port. Det meste af strækningen mod landsiden står flot og intakt den dag i dag. 

Forsvarsværket er i dag en af landets største byparker. Med omkring 16 km stisystemer rundt omkring på voldene, er der mulighed for fantastiske gåture og naturoplevelser. I dag prydes volden af mange smukke træer, men oprindeligt da volden var et aktivt forsvarsværk, var der ingen træer. 

Fredericia Volds aktive fæstningsfunktion har været nedlagt siden 1909 og i 1917 blev anlægget fredet. Hvis du er nysgerrig kan du læse meget mere om voldens fascinerende historie på Fredericia Bymuseums hjemmeside. 

Søndervold bastion
Ved den tidligere bastion Søndervold, etableres i 2020-2021 Søndervold Bypark. Parken bliver anlagt som et grønt bånd med fire forskellige zoner

’Kysten’ - med sand og bålplads
’Sansehaven’ - med byhaver, 'naturbase' og regnvandsbassin
’Garnet’ - med parkens største legeområde
’Volden’ - med træningsbakker og udsigt over by og kanal

I dag udvikles Kanalbyen i området - med nye boliger, byrum og kanaler, der reflekterer den historiske by gennem stednavne som ’Kongens Punkt’ og med arkitektoniske greb inspireret af renæssancens byplan med sigtelinjer på tværs af byen og ned til vandet.

 

 

Opdateret af:
VisitFredericia turisme@fredericia.dk
VisitFredericia