Fugletårnet ved Rands Fjord

Gå i historiens spor

Arealerne omkring Rands Fjord er meget bakkede med en blanding af græssede enge og overdrev, dyrkede marker og stejle dalskrænter med skovbevoksning. Flere højdedrag byder på flotte udsigter over søen, og i klart vejr kan du se til Trelde Næs og Lillebælt.

Før fjord, nu sø. Rands Fjord var tidligere en fjordarm til Vejle Fjord. I midten af 1800-tallet blev den inddæmmet og gradvist omdannet til en stor ferskvandssø. I dag er søen på 140 ha og er den største sø i området.

Fuglene flokkes ved Rands Fjord i tusindvis. Viber og stære samles om sensommeren på de fugtige enge omkring søen, og i træktiden kan der opleves store flokke af fouragerende ænder, gæs og sangsvaner. Området er også ynglested for flere specielle fuglearter som rørhøg, isfugl og pungmejse. I foråret synger nattergalen lifligt og bidrager til stemningen i landskabet. Fuglelivet ses bedst fra udsigtspunktet vest for Vejlby Kirke eller fra opholdsarealerne ved kiselgurværket ved Egum.

Også havørne har fundet sig et godt jagtrevir ved Rands Fjord. Havørneparret slog sig ned her i 2013. Det sker, at havørnen slår ned på en fisk, der er så tung, at den ikke kan lette fra vandet med den. Så kan man være så heldig at se ørnen ro med vingerne ind på lavt vand samtidig med, at den holder fast på fisken.

Det er et flot syn at se havørnene svæve over Rands Fjord området for at markere, at det er deres revir - med et vingefang på op mod 240 cm. er de til at få øje på. Udover fra Fugletårnet er Kirkegården i Egeskov også et godt sted at se havørnene.

Rutevejledning til Fugletårn:

  1. Flere små stiforløb og rundture med udgangspunkt i p-pladserne på Fagerlien eller Fårbækvejen. Stierne går over eng og gennem skov og passerer bl.a. et stykke naturskov og kunstmaleren Anius’ hus. En rød stiafmærkning går til udsigtspunktet ved søbredden og de gamle kiselgurgrave.
  2. Følg motortrafikvejen nordpå imod Vejle. Drej fra ved Egeskov og følg vejen over Vejlby, imod Egum. Ca. 1km fra Vejlby drejes fra til højre overfor Parkerings plads.
  3. Den nationale cykelrute nr. 5.

 

Opdateret af:
VisitFredericia turisme@fredericia.dk
VisitFredericia