Fuglsbølle Kirke

Gå i historiens spor

Middelalderkirke med romansk skib og sengotisk langhuskor. Prædikestol i bruskbarok udført af Lorentz Jørgensen i 1644, tilhørte oprindeligt Tranekær Kirke og bærer bl.a. Chr. IV's navnetræk.

Opdateret af:
Turist- og Erhvervsforeningen Langeland info@langeland.dk
Turist- og Erhvervsforeningen Langeland