Gærup Skolemuseum - Museet for De Reventlowske Skoler

Gå i historiens spor

Besøg Danmarks første folkeskole!

Gærup Skole blev bygget i 1783 og er dermed den første moderne folkeskole i Danmark. Bygningen fungerede som folkeskole indtil 1955 og har siden 1975 dannet den autentiske ramme om Gærup Skolemuseum - Museet for De Reventlowske Skoler.

I Gærup Skole – den første af de tre "Reventlowske Skoler" under Brahetrolleborg Gods og Sogn – skabtes i 1783 forudsætninger for den undervisning, som vi i dag finder helt naturlig: at piger får samme undervisning som drenge i alle fag; at børn ikke skal lære at læse ved hjælp af Luthers lille katekismus, men ved at bruge en læsebog, der inddrager hverdagen i læsestykkerne; at elever ikke plages af udenadslære af religiøse tekster eller risikerer at møde en vred og straffende lærer i skolestuen, at forældre er velkomne til at overvære undervisningen i skolen, at børn skal lære at tænke og reflektere og udtrykke egne tanker i mundtlige samtaler og i skriftlige prøver. Det lyder helt moderne – og det var det!

J.L. Reventlow (1751-1801), ejer af baroniet Brahetrolleborg, havde allerede årene forud for skolereformerne indført medindflydelse for bønderne på egne anliggender, når det drejede sig om landboforhold. Han rådførte sig således med en bonderepræsentation på otte personer i alle landboanliggender, lod bygge et ottekantet bord til forhandlingerne på godset og kaldte gruppen sin bonderigsdag.

Ved besøg i museet kan man både opleve dele af de originale interiør, se en udstilling om skolehistorien og få fortalt om skolelivet dengang. I museets have findes en historisk indrettet gymnastikplads, som er åben for alle (færdsel sker på eget ansvar).

NYT!

Ny udstilling - Vi har bygget om og indviet en helt ny udstilling.

I museet kan du sidde ved en af de originale skolebænke, prøve en skamhue, gå på jagt i lærerens gemmer og se en udstilling om De Reventlowske Skolers historie, og hvad der gjorde, at den selv i dag betragtes som moderne.

Gærup Skolemuseum tilbyder nu særlige oplevelser i Skolemuseets åbningstid. Det kan fx være, at museumsvagten giver en fortælling, en rundvisning, underviser eller andet. Som udgangspunkt vil det foregå kl. 15.00 på åbningsdagene.

Opdateret af:
Faaborg Turistbureau visitfaaborg@fmk.dk
Faaborg Turistbureau