Geopark: Ærøskøbing købstad

Gå i historiens spor

Det første udstedte privilegium som købstad er dateret 1522. I blomstringsperioden fra midten af ​​1700-tallet udviklede byen sig til en betydelig skibsfartsby, der varetog fragten af ​​varer mellem forskellige destinationer i Østersøen, Det Sydfynske Øhav, Norge og England. I 1852 havde byen 107 fartøjer og var dermed den slesvigske hertugdømmes fjerdestørste skibsby, kun overgået af Flensborg, Aabenraa og Marstal.

Skibsfarten kulminerede omkring 1870; dog tjente byen stadig meget på handel og søfart indtil begyndelsen af ​​1900-tallet. En del af denne rigdom blev investeret i betydelige nybyggerier og tilføjelse af murstensvægge til eksisterende bygninger. 60 procent af husene i den historiske by Ærøskøbing blev bygget i den anden guldalder 1840-1910. Byen har dog stadig bevaret to af sine slesvigske gavlhuse fra 1600-tallet foruden flere bindingsværkshuse og en række gårde og huse i den karakteristiske barokstil.

Efter 1. verdenskrig var byens flåde kun en skygge af sit tidligere jeg. Som konsekvens af lave fragtrater og farlige sejlruter sætter Ærøskøbing nu sit håb til handel og øget turisme. Det resulterede i en omdefinering og markedsføring af byen som "Eventyrby" op gennem 1900-tallet, og byens solide karakter og dens smukke huse blev udnyttet.

Opdateret af:
VisitLangeland visit@langelandkommune.dk
VisitLangeland

  • Geopark: Ærøskøbing købstad

  • 5970 Ærøskøbing
  • Tlf. (+45)