Geopark: Egense Ås

Gå i historiens spor

Åsen er opbygget af smeltevandsaflejringer, afsat i tunneler under isen eller i sprækker i stagnerede ismasser i den yngre del af Weichsel-istiden for 17-19.000 år siden.

Åsen er flere steder dækket af moræneler.

Opdateret af:
VisitLangeland visit@langelandkommune.dk
VisitLangeland