Hjerpsted Kirke

Gå i historiens spor

Hjerpsted kirke er formentlig en af de ældste her på Vesteregnen. Den skulle være opført i 1130'erne, altså i tiden omkring kong Erik Ejegod, eller lige efter.

Omkring 40 år efter reformationen i Danmark, henlagdes sognet fra Ribe stift til Slesvig stift. Først efter genforeningen kom sognet igen under Ribe stift. 

Opdateret af:
Destination Sønderjylland - Rømø/Tønder mail@romo-tonder.dk
Destination Sønderjylland - Rømø/Tønder