Hjortholm

Gå i historiens spor

På halvøen Hjortsholm, som er delvis overskyllet, er der fundet en køkkenmødding med rester af muslingeskaller. Her har der i stenalderen (ca. 4500 f.Kr.) ligget en boplads for jægerfolket i Ertebølletiden.

Det er meget lavvandet i vigen ved Hjortsholms vestside, mens det på nordøstsiden er meget dybt. Fra sandengene vest for Hjortsholm kan man vandre langs stranden/vigen over til Hjortsholm.

Opdateret af:
Destination Limfjorden info@destinationlimfjorden.dk
Destination Limfjorden

  • Hjortholm
  • Hjortholm
    7860 Spøttrup