Jættestuen Andemosehøj

Gå i historiens spor

Jættestuen ligger utilgængeligt i dyrket mark. Der er derfor ingen adgang til anlægget, men det kan dog beses fra vejen. (Kilde: "Oldtidsminder på Langeland", Langelands Museum)

Opdateret af:
Turist- og Erhvervsforeningen Langeland info@langeland.dk
Turist- og Erhvervsforeningen Langeland