Knivholt Skov og Teglværksskoven

Gå i historiens spor

Knivholt Skov er en af de ældste skove i Frederikshavnsområdet, og de gamle træer giver mange redemuligheder for hulrugende fugle. Her finder man bøg, ær, ask, eg, birk og lind, der er anlagt i perioden 1850-1970.  
I skoven er der markeret 2 gåruter, Knivholtstien og Hjertestien ligesom der også er en riderute i området. Østkystruten og Den grønne Tur har også cykelrute i området.


Teglværksskoven er noget af det nærmeste vi i Frederikshavn Kommune kommer egentlig ”naturskov”. Her findes flere rævegrave, og grævlinge holder også til i området. Skoven præges af ellesumpe, eg, ask, bøg og en mangeartede flora der er selvsået.

Opdateret af:
Destination NORD - Frederikshavn info@destination-nord.dk
Destination NORD - Frederikshavn

  • Knivholt Skov og Teglværksskoven
  • Hjørringvej 180
    9900 Frederikshavn
  • www.knivholt.dk