Korsør Miniby

Gå i historiens spor

Korsør Miniby, en af Danmarks mange minibyer, blev startet i februar 2001. Værkstedet blev indretteti Korsør Havns gamle havnearbejderhus på Lilleøvej, men der endnu ikke var noget udstillingsområde.

Her trådte Flådestation Korsør velvilligt til og tilbød, at de få huse vi havde, måtte stå inden for hegnet langs Sylowvej. Det har senere udviklet sig til et frugtbart samarbejde til glæde for begge

parter. Minibyen kan ses fra Sylowsvej - bag hegnet syd for vagtbygningen.

Minibyggerne er frivillige, især pensionister og og førtidspensionerede.

Korsør Miniby kan normalt kun ses ude fra; men i juli måned er der åbent nogle timer hver lørdag. Det gælder også når Flådestationen har åbent hus, f.eks. når der  holdes Maritime Dage i Korsør.

Minibyens drift hviler på medlemskontingent, kommunalt tilskud, fonde, sponsering af bl. a. materialer og kontante tilskud.

Formand Søren Vincentz Nielsen - Mail: vincentz@privat.dk

Opdateret af:
Destination Sjælland info@desj.dk
Destination Sjælland