Kværkeby Fuglereservat

Gå i historiens spor

Kværkeby Fuglereservat er oprettet i 1970 af Gunnar Goddik og omfatter i dag godt 9 hektar eller 92.044 kvm. Besøg KUN efter aftale.

Grupper kan besøge stedet efter aftale med Benny Rosenqvist,
tlf: 2422 0537 or 5753 3053. 

Fuglereservatet blev den 29. august 2010 overtaget af Kværkeby Fuglereservats Venner med donationer fra A.P.Møller og Hustru Chastine Møllers Fond og Bjarne Jensens Fond.

Fuglereservatet består af et eng- og moseområde samt en grusgrav.
Der er 151 fuglearter, hvoraf 64 har ynglet. Derudover er der registreret 25 arter pattedyr (inkl. homo sapiens, idet der er fundet kranier fra jernalderen), 7 arter padder, 3 arter krybdyr og 14 arter fisk. I alt 200 arter med rygrad. 

Guidede ture for mennesker med nedsat funktion, ældre, skoler og andre naturinteresserede er som bekendt et af foreningens fornemmeste formål.
Se mere på hjemmesiden.

Man mødes på Bjergvej 77.

Parkering sker i buslommen eller bag cykelstien (10 P-pladser).

Opdateret af:
Ringsted Turistinformation info@visitringsted.dk
Ringsted Turistinformation