Langdysse i Ormstrup

Gå i historiens spor

På Ormstrup ligger, ca. 150 m. før det første husmandssted på venstre hånd, en lille restaureret langdysse. En markvej fører forbi husmandsstedet hen i nærheden af dyssen, der ligger i dyrket mark. (Kilde: "Oldtidsminder på Langeland", Langelands Museum)

Opdateret af:
Turist- og Erhvervsforeningen Langeland info@langeland.dk
Turist- og Erhvervsforeningen Langeland