Melby Kirke

Gå i historiens spor

Melby kirke er en Middelalderkirke med apsis, bygget ca. år 1200.
Den var i katolsk tid indviet til de hellige tre konger.

Værd at se:
- Romansk granit-døbefont fra Djursland
- Dåbsfadet er et sydtysk arbejde fra omkring 1575
- Maleriet på altertavlen viser Kristus og Synderinden og er maleret af Johs. Kragh i 1948

Opdateret af:
VisitNordfyn info@visitnordfyn.dk
VisitNordfyn