Naturparken mellem Farum og Slangerup

Gå i historiens spor

Naturparken har sin oprindelse i de første og største sammenhængende landskabsfredninger i Danmark.

Blandt initiativtagerne i 1938 var bl.a. statsminister Thorvald Stauning og forfatter og nobelprismodtager Johannes V. Jensen.

Området omfatter i dag ca. 60 kvadratkilometer og dækker de store, ofte dramatiske grønne tunneldale mellem Slangerup og Mølleåen. Tunneldalene blev dannet under isens afsmeltning som dybe kanaler under iskappen med smeltevand under højt tryk. De rigt varierede typisk nordsjællandske landskaber rummer både skove, kulturlandskaber, søer, moser, enge og uberørte overdrev. Naturparken udgør tillige grænseområdet mellem Allerød, Birkerød, Slangerup, Farum, Stenløse og Ølstykke.

Området er udpeget som habitatsområde i Den Europæiske Union.

Særlig karakteristisk for Naturparken er de mange og lange udkig over kulturlandskaberne med skovbryn og til søer; men også at der er et område i stadig forandring med både landbrug, skovbrug og mange gamle landsbyer.

Områdets største søer er Buresø, Farum Sø og Bastrup Sø. Buresø byder på flere gode søbadestrande og usædvanligt rent vand. Tilgrændsende søer er bl.a. Søndersø og Furesø.

I området findes adskilige shelters for primitiv overnatning, gode bålpladser og klatretårn.

På foranledning af admiral Andreas du Plessis de Richelieu udsendtes i 1906 den første turistbrochure nogensinde for Nordsjælland med udgangspunkt netop i dette område. Den blev skrevet af Johannes V. Jensen.

Guide kan bestilles via turistbureauerne i Nordsjælland.

Opdateret af:
VisitNordsjælland info@visitnordsjaelland.com
VisitNordsjælland

  • Naturparken mellem Farum og Slangerup
  • Naturparken mellem Farum og Slangerup
    3550 Slangerup