Nordlangelands Lokalhistoriske Arkiv

Gå i historiens spor

Arkivet opbevarer indleverede/indsamlede billeder, protokoller, dokumenter, slægtshistorier og forskellige papirer der fortæller om ejendomme og folk som hørte under sognene, der indtil 2007 hørte under Tranekær Kommune, Hou – Stoense – Snøde – Bøstrup – Tranekær – Tullebølle.
Formidler lokalhistoriske oplysninger gennem foredrag, udstillinger og byvandringer m.m.

Opdateret af:
VisitLangeland visit@langelandkommune.dk
VisitLangeland

  • Nordlangelands Lokalhistoriske Arkiv
  • Snødevej 140
    5953 Tranekær