Picnic i Middelfart - Gals Klint

Gå i historiens spor

Fra Gals Klint kan du nyde vandet og bøgeskoven, som spejler sig i Lillebælt. Strandengsarealet ned mod stranden indbyder til leg og spil. Her kan du ved borde og bænke nyde den medbragte madpakke - eller købe kaffe og en is på Galsklint Camping, som støder op til engarealet. Her findes parkeringsplads og toiletter.

Opdateret af:
VisitMiddelfart mail@visitmiddelfart.dk
VisitMiddelfart