Rambusch - stenen

Gå i historiens spor

I forbindelse med isens afsmeltning fra Danmark for ca. 12.000 år siden opstod Lerkenfeldt Bjerge. Det skete ved, at isen skubbede det foranliggende materiale op i langstrakte bakker, som kaldes randmorænebakker.

Inde i skoven er der rejst en mindesten for oberstløjtnant E. Rambusch, som efter at være gået på pension ledede og tilplantede Lerkenfeldt Bjerge, der var et hedeareal under Lerkenfeld Gods.

Opdateret af:
Destination Himmerland info@destinationhimmerland.dk
Destination Himmerland

  • Rambusch - stenen
  • Jebjergvej 15
    9640 Farsø