Ringe Museum

Gå i historiens spor

Ringe Museum er et kulturhistorisk egnsmuseum indrettet i Ringes første skole, Organistskolen. Gennem den permanente udstilling belyser museet egnens fortid i relation til omverdenen og den lokale befolknings hverdagsliv. Ud over en mindre, men repræsentativ oldtidsudstilling, er det især den sene førindustrielle landbokultur og de dertil knyttede håndværk, der er belyst i udstillingen.

I Vinterferien uge 7, kan man ud over den lokale kulturhistorie se gamle gækkebreve og selv klippe gækkebreve i kulørt papir mm.

Gratis entre for børn. 

Entre for voksne: 20 kr.

Opdateret af:
Faaborg Turistbureau visitfaaborg@fmk.dk
Faaborg Turistbureau