Ristinge Kirke

Gå i historiens spor

Kirken er kun åben i gudstjenestetiden.

Opført i 1880 for midler tilvejebragt ved salg af tidligere kapellangård. Altertavlen malet af Johannes Kragh og opsat 1912, motivet er Matth. 11.28. Kirken er kun åben i forbindelse med gudstjenester.

Opdateret af:
VisitLangeland visit@langelandkommune.dk
VisitLangeland