Røverstuen – Jordfaldshul

Gå i historiens spor

Røverstuen - et af Rold Skovs jordfaldshuller, som ligger i den del af skoven, der kaldes Hesselholt Skov.

Røverstuen er både et specielt geologisk fænomen og scenen for en af myterne om "Røverne fra Rold". Røverstuen er et stort cirkulært jordfaldshul, ca. 12 m dybt og 35 m i diameter. Sammen med det nærliggende jordfaldshul Hestegraven, udgør det en særpræget seværdighed i Rold Skov.

Et jordfaldshul opstår normalt ved, at nedsivende regnvand blandet med humussyre på dets vej gennem sprækker i kalken opløser denne, således at der opstår et hulrum, der hele tiden bliver større og større. På et tidspunkt falder loftet ned, og jordfaldshullet er en realitet. Fænomenet optræder mange steder i Rold Skov i større og mindre målestok. Helt så enkelt er den geologiske forklaring på Røverstuen og Hestegraven desværre ikke. Kalken ligger her 50 m nede, og andre forklaringer skal måske søges - f.eks. indsynkninger omkring en forkastning? Rold Skovs geologi rummer stadig mange uafklarede punkter.

Det fortælles, at en røverbande i fordums tid holdt til i bunden af Røverstuen. Dengang var skoven tættere, og jordfaldshullet udgjorde et fint skjul, tæt ved skovvejen Roldvej vest for hullet. Roldvej var dengang landevej gennem skoven fra Rold til Skørping. Røverne havde snore spændt over vejen ovenfor hulen. For enden af snorene var der små klokker, der ringede, når de vejfarende passerede, og røverne kunne derefter fare op og overfalde dem og røve, hvad de kunne.

Find jordfaldshuldet, Røverstuen på Rold Skov kortet nr. 3 syd for Lille Økssø Mose.

Tekst af Naturstyrelsen. Læs mere fra Naturstyrelsen her.   

Opdateret af:
RebildPorten info@rebildporten.dk
RebildPorten