Rold Kirke

Gå i historiens spor

Rold Kirke er opført af rå og kløvet kampe- og mursten og var oprindeligt senromansk eller tidlig gotisk. I 1891-93 blev kirken imidlertid så kraftigt restaureret, at ingen daterbare enkeltheder er bevaret.

Kirken har en enkel altertavle fra omkring 1600 - 1625 med et maleri fra omkring 1703. Døbefonten er en romansk granitfont med glat kumme. Den klokkeformede fod har hjørneblade.

Prædikestolen er fra 1930’erne. I tårnet er der to klokker, hvoraf den ældste er fra 1400-tallet.

Opdateret af:
Destination Himmerland info@destinationhimmerland.dk
Destination Himmerland