Sandagergård

Gå i historiens spor

Sandagergård er en køn bygning, der har haft status som herregård i mange år.
Herregården er omtalt første gang i 1385, hvor den var ejet af væbneren Fin Nielsen Skriver. Siden har der været mange ejere, Fra 1485-1678 var den i den danske adelsslægt Quitzows eje. I 1834 blev herregården købt af grevskabet Gyldensteen, og bygningen og jorden har hørt til det store Gyldensteen gods lige siden.

Der har været flere tidligere bygninger på stedet. I 1659 blev den daværende herregård udplyndret og ødelagt af svenske soldater, der besatte Fyn i anden Carl Gustaf-krig mellem Danmark og Sverige (1658-1660).
Den nuværende bygning består af vestfløjen, der blev bygget i begyndelsen af 1600-tallet, og en nordfløj, der blev bygget i 1713. Der var også en østfløj, men den blev brudt ned i 1795.

Bygningerne blev efter 2. verdenskrigs afslutning stillet til rådighed for danske børn fra Flensburg.
Sandagergaard ligger på et voldsted ved siden af Sandager Kirke. 
Særlig smuk er den gamle bindingsværkslade fra 1725. 
Herregården er privat ejet og kan kun ses fra vejen.

Opdateret af:
VisitNordfyn info@visitnordfyn.dk
VisitNordfyn