Skibssætning i Konabbe Skov

Gå i historiens spor

Skibssætningerne er en type grave, der over jorden markeres ved oprejste sten sat i en figur, hvis grundplan minder om et skibs omrids.(Kilde: "Oldtidsminder på langeland", Langelands Museum)

Opdateret af:
Turist- og Erhvervsforeningen Langeland info@langeland.dk
Turist- og Erhvervsforeningen Langeland