Skjern Å

Gå i historiens spor

Skjern Å er Danmarks vandrigeste å. I sammenhæng med hederne og moserne er Skjern Å levested for et rigt plante- og dyreliv, hvor flere af arterne er sjældne og truede. 

For lystfiskere er der enestående muligheder ved Skjern Å, som er Danmarks bedste laksevand. Den berømte ”Skjern Å-laks” har været i åen siden sidste istid for 10.000 år siden og er kendt for sin størrelse, der kan være over 20 kg. 

Skjern Å kan bl.a. nåes ved Brande, Arnborg, Skarrild, Sdr. Felding, hvor der er mange dejlige steder ved åbredden.

Besøg Riverfisher.dk og få meget mere info om fiskeri i Skjern Å.

Kano og kajaksejlads i Herning Kommune

Opdateret af:
VisitHerning mail@visitherning.com
VisitHerning