Snøde Kirke

Gå i historiens spor

Langelands højst placerede kirke. Bygget i middelalderen. Prædikestol af Hans Gudewerth, udført i senrenæssancestil ca. 1635. I koret hviler slægten Steensen med bl.a. velbevaret gravsten for Hans Steensen, Margrethe Basse og sønnen Christoffer. Landsdommer Vincens Steensen (død 1659), kendt for sin indsats i forsvaret af Langeland under svenskekrigene, ligger her. Kirken er åben i graverens arbejdstid.

Opdateret af:
Turist- og Erhvervsforeningen Langeland info@langeland.dk
Turist- og Erhvervsforeningen Langeland