Stenholt Skov

Gå i historiens spor

Ad skovens stier kan man altså opleve et klassisk, jysk egekrat, med krogede ege på 12-15 meters højde. Om foråret dominerer de hvide anemoner skovbunden, om sommeren de grønne ørnebregner. Den spændende skov har også et rigt fugleliv.

Skoven bærer præg af at have været anvendt til mange forskellige formål gennem tiden, ud over at have været en stævnings- og græsningsskov. Her er gravhøje, hærvejsspor, huller efter mergelgravning og gennemskæringer efter en tidligere mergelbane. De afmærkede vandrestier går forbi mange af disse kulturspor.

Vejbeskrivelse: Fra rute 15 kører man nordpå ad rute 13 i Pårup til Engesvang, og nord for byen drejer man nordpå ad Kragelundvej. Ved Klosterlund Naturcenter drejer man til venstre ad Klosterlundvej, så ligger skoven på højre hånd.

Opdateret af:
VisitHerning mail@visitherning.com
VisitHerning