Strynø Lokalhistoriske Arkiv

Gå i historiens spor

Arkivet opbevarer indleverede/indsamlede billeder, protokoller, dokumenter, slægtshistorier og forskellige papirer der fortæller om ejendomme og folk.

Opdateret af:
VisitLangeland visit@langelandkommune.dk
VisitLangeland

  • Strynø Lokalhistoriske Arkiv
  • Nørrevej 1
    5943 Strynø