Tjæreovne

Gå i historiens spor

De eneste bevarede tjæreovne i Danmark (så vidt vides) ligger i Hesselvig Plantage ca. 2 km øst for Skarrild.

Til anlægget hører også den genskabte tørrelade og et selvstændigt motorhus med en petroleumsmotor, der har drevet en stationær rundsav til afkortning af træ og grene til brændingen.

Samtidig med kulbrændingen kunne man udnytte trætjæren. Kullene blev bl.a. anvendt til opvarmning, samt til iblanding i svine- og hønsefoder. Den udvundne tjære blev brugt til vedligeholdelse af træværk samt imprægnering af fiskegarn og hegnspæle.

De restaurerede ovne har været i drift fra omkring 1910 til årene efter anden verdenskrig.

Ved ovnene er anlagt en stor overdækket rasteplads.

 

Opdateret af:
VisitHerning mail@visitherning.com
VisitHerning

  • Tjæreovne
  • Hesselvigvej 5
    6933 Kibæk