Torrild Kirke

Gå i historiens spor

Torrild Kirke er bygget o. 1200. Senere er der tilføjet våbenhus, vestforlængelse samt styltetårn.

Altertavlen og prædikestolen med samtidige malerier er begge skåret af Oluf Olufsen i begyndelsen af 1600-tallet.

Til epitafiemaleriet fra o. 1691 af sognepræst Ole Jensen Holmboe, hans hustru og deres 14 børn knytter der sig en særlig historie. Der opstod nemlig uenighed mellem præsten og kirkeværgen om betaling for ophængning af billedet i kirken. Derfor gik billedet i arv i familien Holmboes slægt, indtil det først i 1975 blev ophængt i kirken.

Romansk døbefont med løvemotiv.
Mindetavle med navnene på nedskudte australske flyvere 1944.
Bindingsværkspræstegård restaureret i 1966.

Opdateret af:
Destination Kystlandet info@kystlandet.com
Destination Kystlandet