Torvet i Ringkøbing

Gå i historiens spor

Byens centrum, en brolagt retangulær plads med markante bygninger. Som optakt til et påtænkt gadegennembrud mellem Herningvej og den nyanlagte Søndervigvej blev der i 1950erne nedrevet store gamle ejendomme på hjørnerne til Algade og Vester Strandgade, hvilket gjorde pladsens karakter mere diffus.

De klippede lindetræer foran Hotel Ringkjøbing er over 200 år gamle, de øvrige træer er plantet i 1970erne. Bybrønden af moseeg blev opstillet foran Hotel Ringkjøbing i november 1945 og er udført for midler indsamlet ved købstadsjubilæet 1943. Den står nu på pladsens østende.

Derudover står Miss Ringkøbing også på Torvet – en skulptur lavet af HKH Prins Henrik. Skulpturen hed egentlig Miss Fredensborg, men da HKH Prins Henrik overdrog den til byen i foråret 2017, gav han samtidig lov til, at den blev omdøbt til Miss Ringkøbing.

Opdateret af:
VisitVesterhavet turist@visitvesterhavet.dk
VisitVesterhavet

  • Torvet i Ringkøbing
  • Torvet
    6950 Ringkøbing