Trustrup Kirke

Gå i historiens spor

Som Lyngby og Albøge Kirker fremtræder den i hvidt, og har kirkerummet orienteret imod øst med en tresidet korafslutning.
 
Men i grundplanen i øvrigt og i tagrejsningen er det traditionelle fraveget, idet den spænding, som er i kirkegårdsanlægget mellem de strengt øst-vestgående linier og den fra nord-vest kommende indkørsel er videreført i grundplanens "trekantede" udformning, ja ligefrem helt ind i altervæggens relief.

Kirken  er normalt åbne i gravernes arbejdstid

 

Opdateret af:
VisitAarhus info@visitaarhus.com
VisitAarhus