Udsigtstårnet, Lille Økssø

Gå i historiens spor


Fra det 6 meter høje udsigtstårnet kan man se Lille Økssø, en af skovens mange højmoser, men som navnet antyder, har den en fortid som sø. Kun ude i midten skimtes endnu et lille vandspejl.

Der er, hvis man kommer tidligt om morgenen, mulighed for at se råvildt på det åbne areal.

Opdateret af:
RebildPorten info@rebildporten.dk
RebildPorten