Vadestedet ved Hovborg Kro

Gå i historiens spor

I Krohaven til Hovborg Kro kan man stadig finde det vadested, som skulle passeres, når man drev stude til eksport. Drivervejen i gennem Jylland var i middelalderen en meget anvendt eksportvej for kreaturer fra Nørrejylland som skulle sælges på markeder i Husum og Hamborg. Kreaturerne blev drevet ned igennem Jylland til udskibning i f. eks. Ribe. Undervejs skulle krydsende åer passeres, og et af disse steder var Holme Å. Det var naturligt at der samme sted var placeret en kro, så driverne kunne styrke sig inden den videre færd sydover.

Gæster er velkomne til at gå en tur i Krohaven og se selve vadestedet. 

Dengang var der ingen træer i området omkring Hovborg. Området var fladt, sandet og vindblæst. 

Opdateret af:
Visit Vejen Turistinformation turisme@udviklingvejen.dk
Visit Vejen Turistinformation

  • Vadestedet ved Hovborg Kro
  • Holmeåvej 2
    6682 Hovborg
  • Tlf. (+45)