Varpelev Kirke

Gå i historiens spor

Kirken ligger lige øst for Tryggevælde ådal og på det højeste sted i byen og
hører til blandt de ældre kridtkirker i kommunen. Den er bygget med skib og kor i romansk stil dvs. i årene 1080-1175 og har, lidt usædvanligt, allerede i slutningen af denne periode fået tilføjet tårnet.

I den sengotiske tid 1475-1536 er bygningerne og taggavlene føjet til. De er bygget af røde munkesten, formodentlig genbrug fra nærliggende nedbrændte storgård.

Åbent efter aftale

Opdateret af:
Destination SydkystDanmark info@vism.dk
Destination SydkystDanmark